Przedszkole nr 3 w Sokółce - FACEBOOK Przedszkole nr 3 w Sokółce - GALERIA ZDJĘĆ Przedszkole nr 3 w Sokółce - DLA RODZICÓW Przedszkole nr 3 w Sokółce - STRONA GŁÓWNA Przedszkole nr 3 w Sokółce - ROZKŁAD DNIA Przedszkole nr 3 w Sokółce - KADRA PEDAGOGICZNA Przedszkole nr 3 w Sokółce - O NAS / GRUPY
Przedszkole nr 3 w Sokółce - ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 

 ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W ROKU 2021


 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023


Szanowni Rodzice!

Nie będą przyjmowane deklaracje i wnioski od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

W terminie od 21.02.2022 r. od godz. 8.00 do 11.03.2022 r. do godz. 15.00– przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Druk wniosku oraz klauzula informacyjna zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola pierwszego wyboru, w przypadku oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, na stronie danej szkoły.

Zachowując rygory sanitarne, uzupełniony wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w skrzynce korespondencyjnej przedszkola pierwszego wyboru. Skrzynki ustawione będą wewnątrz budynku przedszkola przy drzwiach wejściowych.

Prosimy Rodziców o dochowanie wszelkiej staranności i nie stwarzanie sobie zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz personelowi przedszkola. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty, które wpłyną do przedszkola po 11.03.2022r. nie będą brane pod uwagę w pierwszej rekrutacji.

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata (2019), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (2016).

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny dziecka,

 • niepełnosprawność dziecka,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

 • niepełnosprawność obojga rodziców,

 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym – 8 pkt,
   

 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt,
   

 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców – 9 pkt,
   

 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny – 12 pkt,
   

 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt (dotyczy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, nie dotyczy przedszkoli).

W załączniku podaje się Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2022/2023.

[ wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola ]


OŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

 1. wniosek do przedszkola

 2. oświadczenie o wielodzietności

 3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 4. oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola

 5. oświadczenie o rodzicach pracujących

 6. oświadczenie o wydłużonej opiece

 7. oświadczenie o objęciu rodziny kuratelą sądową

 8. klauzula informacyjna

 9. potwierdzenie woli- wypełniamy później, gdy dziecko będzie na liście przyjętych.
   

PLIKI DO POBRANIA:

 • Harmonogram rekrutacji i wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021 [PDF]
   
 • Oświadczenia rodzica [PDF]

Wyprawka na rok szkolny 2021/2022:

 1. RĘCZNIK MAŁY Z PĘTELKĄ (PODPISANY)
   
 2. ZAPASOWE UBRANIA NA ZMIANĘ PODPISANE ( Po 2 pary majteczek, skarpetek, rajstopek spodenek,, podkoszulek, bluzy, zapakowane w worku z materiału – 3,4,5,6- latki.
   
 3. PIDŻAMA W WORKU (PODISANA) – 3–latki,
   
 4. KOC O WYMIARACH OK.160X200 W POSZWIE (PODPISANY) – 3-LATKI
   
 5. STRÓJ GIMNASTYCZNY W WORKU (PODPISANY) – 5,6– LATKI
   
 6. PASTA DO ZĘBÓW – 2 opakowania
   
 7. KUBEK I SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW (PODPISANE).
   
 8. PLASTIKOWY KUBEK Z USZKIEM DO PICIA WODY
   
 9. CHUSTECZKI HIGIENICZNE – 3 OPAKOWANIA PO 100 szt..
   
 10. KAPCIE (PODPISANE) - najlepiej wsuwane lub na rzepy .
   
 11. CHUSTECZKI MOKRE – 1 OPAKOWANIA – 3-LATKI,
   
 12. PIENIĄDZE NA WYPRAWKĘ : 3– 6 LATKI – 130 zł - bloki, kredki, farby, wycinanki, nożyczki, pędzle, mazaki, plastelinę, modelina, papier, układanki, książeczki dla dzieci, zabawki itp. . (na cały rok)- WPŁACAĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA DLA PAŃ W GRUPACH-.
   
 13. KARTY PRACY DLA DZIECI - SZCZEGÓŁY NA ZEBRANIU OGÓLNYM

     

 Projekt i wykonanie strony: atrakcjePodlasia.pl