Przedszkole nr 3 w Sokółce - FACEBOOK Przedszkole nr 3 w Sokółce - GALERIA ZDJĘĆ Przedszkole nr 3 w Sokółce - DLA RODZICÓW Przedszkole nr 3 w Sokółce - STRONA GŁÓWNA Przedszkole nr 3 w Sokółce - ROZKŁAD DNIA Przedszkole nr 3 w Sokółce - KADRA PEDAGOGICZNA Przedszkole nr 3 w Sokółce - O NAS / GRUPY
Przedszkole nr 3 w Sokółce - ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 

 ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W ROKU 2018/2019


Rekrutacja do przedszkoli w 2019 roku

Szanowni Rodzice!

Burmistrz Sokółki informuje, iż od 04.02.2019 r. od godz. 8.00 do 28.02.2019 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dzieci pięcioletnie (ur. w 2014 r.), dzieci czteroletnie (ur. w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (ur. w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku przez Rodzica, Burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym:
 
 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę następujące

  kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:
   

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 8 pkt,
   

 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny - 15 pkt,
   

 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców - 9 pkt,
   

 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny - 12 pkt;
   

 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt;

  Poniżej podaje się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2019/2020.

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli [PDF]

PLIKI DO POBRANIA:

 • Harmonogram rekrutacji i wniosek o przyjęcie do przedszkola 2018 [PDF]
   
 • Oświadczenia rodzica [PDF]

Wyprawka na rok szkolny 2018/2019:

 1. RĘCZNIK MAŁY Z PĘTELKĄ (PODPISANY)
   
 2. ZAPASOWE UBRANIA NA ZMIANĘ PODPISANE ( Po 2 pary majteczek, skarpetek, rajstopek spodenek,, podkoszulek, bluzy, zapakowane w worku z materiału – 3,4,5,6- latki.
   
 3. PIDŻAMA W WORKU (PODISANA) – 3–latki,
   
 4. KOC O WYMIARACH OK.160X200 W POSZWIE (PODPISANY) – 3-LATKI
   
 5. STRÓJ GIMNASTYCZNY W WORKU (PODPISANY) – 5,6– LATKI
   
 6. PASTA DO ZĘBÓW – 2 opakowania
   
 7. KUBEK I SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW (PODPISANE).
   
 8. PLASTIKOWY KUBEK Z USZKIEM DO PICIA WODY
   
 9. CHUSTECZKI HIGIENICZNE – 3 OPAKOWANIA PO 100 szt..
   
 10. KAPCIE (PODPISANE) - najlepiej wsuwane lub na rzepy .
   
 11. CHUSTECZKI MOKRE – 1 OPAKOWANIA – 3-LATKI,
   
 12. PIENIĄDZE NA WYPRAWKĘ : 3– 6 LATKI – 130 zł - bloki, kredki, farby, wycinanki, nożyczki, pędzle, mazaki, plastelinę, modelina, papier, układanki, książeczki dla dzieci, zabawki itp. . (na cały rok)- WPŁACAĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA DLA PAŃ W GRUPACH-.
   
 13. KARTY PRACY DLA DZIECI - SZCZEGÓŁY NA ZEBRANIU OGÓLNYM DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 r.

     

 Projekt i wykonanie strony: atrakcjePodlasia.pl